Âm Dương Sư Mobile – Hướng dẫn tính năng truy nã

Âm Dương Sư Mobile – Mỗi khi đánh bại Yêu Quái tại một hoạt động nào đó được tính, sẽ có thông báo hiển thị tại phía dưới Giao diện hiện tại.

Điều kiện nhận nhiệm vụ:

-Hoàn thành xong hết Nhiệm vụ tân thủ.
-Đạt level 13
-Nhận nhiệm vụ tại Kohaku tại Giao diện chính.
-Nhiệm vụ sẽ làm mới mỗi ngày.

Âm Dương Sư Mobile - Hướng dẫn tính năng truy nã 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ:

Truy nã Yêu Quái

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”/”Truy”

Bước 2: Tại bảng Nhiệm Vụ, lần lượt xem thông tin Yêu Quái, địa điểm có thể xuất hiện, truyền thuyết, số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 3: Tiến hành truy tìm và đánh bại Yêu Quái theo số lượng yêu cầu.

Truy nã Yêu Quái Thần Bí

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2:Tại bảng Nhiệm Vụ, xem truyền thuyết Yêu Quái và gợi ý để tìm ra Yêu Quái bí mật, xem số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 3: Tiến hành truy tìm và đánh bại Yêu Quái theo số lượng yêu cầu.

Âm Dương Sư Mobile - Hướng dẫn tính năng truy nã 1

Âm Dương Sư Mobile - Hướng dẫn tính năng truy nã 2

Danh sách các Yêu Quái Thần Bí – Gợi ý và nhận dạng:

Âm Dương Sư Mobile - Hướng dẫn tính năng truy nã 3

Âm Dương Sư Mobile - Hướng dẫn tính năng truy nã 4

Âm Dương Sư Mobile - Hướng dẫn tính năng truy nã 5

Hợp tác Truy nã Yêu Quái

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2: Tại bảng Nhiệm Vụ, tiến hành mời bạn bè cùng tham gia nhiệm vụ (nếu trực tiếp nhận được nhiệm vụ) hoặc chấp nhận/từ chối (nếu được bạn bè mời tham gia nhiệm vụ).

Bước 3: Sau khi chấp nhận/mời bạn bè, tại bảng Nhiệm Vụ, lần lượt xem thông tin Yêu Quái, địa điểm có thể xuất hiện, truyền thuyết, số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 4: Tiến hành truy tìm và đánh bại Yêu Quái theo số lượng yêu cầu. Khi bạn bè  được mời tham gia cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành yêu cầu thì Nhiệm vụ sẽ hoàn tất.

Âm Dương Sư Mobile - Hướng dẫn tính năng truy nã 6

Lưu ý:

-Các hoạt động được tính cho Nhiệm vụ có thể xem trong thông tin Yêu quái.

-Một số hoạt động được tính là Nhiệm vụ như: Thám hiểm, Phó bản mật tịch, Phó bản Ngự hồn, Mưu đồ …

-Đối với Yêu quái bị săn đuổi, khi vào các chương Phiêu lưu mà Yêu quái xuất hiện, biểu tượng phía trên Quái vật trong chương sẽ phát sáng.

-Đối với Yêu quái bí mật, khi vào các chương Phiêu lưu mà Yêu quái xuất hiện, biểu tượng phía trên Quái vật trong chương sẽ không phát sáng.

-Mỗi khi bạn tiêu diệt Yêu quái ở một hoạt động nào đó, một thông báo sẽ hiển thị ở cuối giao diện hiện tại.

XEM THÊM TẠI >>>> https://topgame24h.top/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *